ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ            Αρχική Σελίδα   |   Βιογραφικό   |   Βιβλία   |   Λαογραφία   |   Νέα   |   Σύνδεσμοι   |   Επικοινωνία

     
     
 

Τοπωνύμια των Κεδάρων

Η λέξη τοπωνύμια προέρχεται από τις λέξεις τόπος + όνομα. Δηλαδή υποδηλώνει το όνομα ενός τόπου (πόλης, χωριού, συνοικισμού, κωμόπολης, τοποθεσίας κλπ). Τα τοπωνύμια έχουν σχέση με την ιστορία ενός τόπου, με τους ανθρώπους και τα διάφορα γεγονότα που έχουν συμβεί. Μας βοηθούν να εντοπίζομε ένα μέρος.

Τα γνωστότερα τοπωνύμια των Κεδάρων είναι τα ακόλουθα:

Αβρασιές (οι)

Αλινερή (η)

Αλώνια (τα) Η γεμάτη με αλώνια περιοχή.

Ασπροές (οι) Από το άσπρο χώμα της περιοχής.

Αρκάτζιν του Μάντη (το) Στο μέρος αυτό σκοτώθηκε επί τουρκοκρατίας ένας μάντης.

Ακράτζιν του Βουτούρου (το)

Αρκάτζιν του Γιαννίτζη (το)

Αρκάτζιν της Φόνης (το)

Αρκάτζιν των πέντε βρυσών (το)

Βατερά (τα) Από τα δροσερά αμπέλια που υπήρχαν εκεί.

Βικλιά (τα)

Βουνιά (τα) Βρίσκονταν σε βουναλάκια

Βούππος (ο)

Βράντζικα (τα) Από τα τσιφλίκια που είχαν εκεί οι Φράγκοι.

Βρυσί (το) Υπήρχε εκεί νερό που έτρεχε ασταμάτητα.

Βρυσούδκια (τα) Από το ρυάκια που ξεπρόβαλλαν δεξιά κι αριστερά.

Γεραμπελούδκια, (τα) Από τα γέρικα αμπέλια

Γούναροι (οι) Υπήρχαν βουναλάκια με χώμα.

Διπλάρκακο (το) Η περιοχή μεταξύ δύο αρκατζιών.

Δρυς του Αρφανού (ο) Από τον αιωνόβιο Δρυ που βρίσκεται εκεί.

Κακοσκάλες (οι)

Καρκιές (οι)

Κατηρώνας (ο)

Κάτω Χωρκό (το) Εκεί βρίσκονταν άλλοτε οι Κέδαρες.

Κοτζινόκαμπος (ο) Από το κόκκινο χώμα του.

Μαλλετούδκια (τα)

Λακκώματα (τα) Από το ανώμαλο έδαφός τους.

Λαόνα (η) Λόγω του μεγάλου υψόμετρου.

Λάτζιηες (οι) Από τους πολλούς λάκκους με νερό που υπήρχαν εκεί.

Λιαλιώνας:

Λιμνάρι (το) Από τη λίμνη που υπήρχε εκεί.

Λουλλουβκιές: Από τους ομώνυμους θάμνους της περιοχής.

Μερσίνια (τα) Από τους ομώνυμους θάμνους.

Πασιάες (οι)

Πεδκιές (οι)

Πεζούλια (τα)

Περιστερκιές (οι)

Πιρπιρής (ο)

Πυκνός (ο) Από την πυκνή βλάστηση.

Πλύστρα (η) Εκεί βρισκόταν το μέρος όπου έπλεναν οι γυναίκες τα ρούχα τους.

Σουματζιερά (τα)

Τρυπημένη (η) Από την ομώνυμη πέτρα που βρίσκεται στην περιοχή.


Αντιγόνη Χριστοδουλίδου

 
     
     

©   Antigoni  Christodoulides  €  Αντιγόνη  Χριστοδουλίδου   -  All rights reserved